Edukacja dla nauczycieli WF

Polska Akademia Crossmintona (PACROSS) i portal Crossminton.pl, współpracując z Niemieckim Związkiem Crossmintona (DCV) oraz Międzynarodową Federacją Crossmintona (ICO), organizuje w Polsce warsztaty teoretyczno-praktyczne, a także interaktywne prezentacje i pokazy.

Ich celem jest popularyzacja crossmintona jako nowej dyscypliny sportu i atrakcyjnej formy aktywności ruchowej w czasie wolnym oraz tworzenie możliwości do podwyższania kwalifikacji zawodowych osób działających w obszarze kultury fizycznej.
Obsługę organizacyjno-administracyjną szkoleń na terytorium Polski prowadzi portal Crossminton.pl. Wsparcie sponsorskie zapewnia Speedminton Polska.

Formy edukacji 

Umiejętności praktyczne i wiedza o crossmintonie przekazywane są wszystkim zainteresowanym przez instruktorów-wykładowców PACROSS lub szkoleniowców ICO w następujących formach:
     1/  Interaktywne prezentacje i pokazy
organizowane przy okazji turniejów oraz imprez sportowych odbywających się w różnych miejscach w kraju. Umożliwiają one zapoznanie się ze sprzętem i  zasadami gry w crossmintona oraz uczestnictwo w grach pokazowych.
     2/ Warsztaty praktyczno-teoretyczne o specjalistycznym charakterze niezbędne do uzyskania następujących certyfikatów: animator, instruktor, trener, sędzia lub menadżer crossmintona.

Adresowane są do osób zawodowo lub społecznie związanych z różnymi dziedzinami kultury fizycznej oraz organizacją czasu wolnego. Zainteresowani mają do wyboru kilka poziomów doskonalenia swoich kwalifikacji (patrz schemat edukacji i certyfikatów). Pozytywne ukończenie warsztatów na poziomie Basic pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w prowadzeniu nauki gry w crossmintona, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zachęcania do gry. Warsztaty są licencjonowane przez ICO jako podstawa do prowadzenia nauki gry w crossmintona w szkołach oraz centrach sportowo-rekreacyjnych w sytuacji, gdy uczestnik posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (np. nauczyciel wf, trener sportu, instruktor sportu, instruktor rekreacji, itp.) Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia warsztatów.

Program warsztatów skoncentrowany jest na zagadnieniach w zakresie:
wiedzy –  historia crossmintona, zalety i aspekty zdrowotne, sprzęt do gry, omówienie pojedynczych zagrań oraz zasad ich stosowania, wyjaśnienie zasad i sposobów gry, zasady organizacji zajęć oraz imprez sportowo-rekreacyjnych;
umiejętności – prawidłowe trzymanie i prowadzenie rakiety, poprawność zagrań, właściwe ułożenie ciała, poprawne poruszanie się na boisku, omówienie aspektów techniki oraz taktyki gry, metodyka nauczania i korekta błędów;
postaw – zachęcanie do ćwiczenia poszczególnych zagrań, dobra komunikacja z ćwiczącym, właściwe zachowanie na boisku, bezpieczeństwo podczas zajęć i w trakcie gry, towarzyszenie ćwiczącemu przed i po zajęciach.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia warsztatów praktycznych poziom Basic wydawane przez Polską Akademię Crossmintona i Crossminton.pl.  Zaświadczenie to, po spełnieniu dalszych wymogów (patrz schemat edukacji i certyfikatów), jest podstawą do ubiegania się o certyfikaty:
a) Animatora/Instruktora, Sędziego, Trenera B, Trenera A lub Managera PACROSS/Crossminton.pl
b) Sędziego, Trenera C, Trenera B, Trenera A  ICO.
Schemat edukacji i certyfikatów PACROSS/ICO/Crossminton.pl => EdukacjaPacross-ICO-CrossmintonPL2016

Terminny najbliższych warsztatów :

Coaching License ICO (Level C) => Education ICO
Warsztaty do certyfikatów  =>
Kontakt dla wszystkich zainteresowanych:
dr Lidia Bomirska, tel. 606 66 18 04, Email: pacross@crossminton.pl 
SzPKoronowoMULTISPORTLekcjaPokazowa

Szkoła w Koronowie – Lekcja pokazowa w ramach programu MULTISPORT organizowanego przez Instytut Sportu – październik, 2015