Crossminton-STARS

 

         

Crossminton-STARS Poland 2019

Crossminton-STARS Poland 2019  to amatorski cykl turniejów Grand Prix w crossmintonie, który obejmuje turnieje organizowane lub koordynowane przez firmę Libo Koncept, właściciela portalu Crossminton.pl, przy współpracy z Polską Akademią Crossmintona (PACROSS) i Polską Federacją Crossmintona (PFC). Turnieje odbywają się od stycznia do grudnia 2019 roku,  w różnych miejscach w Polsce.  Popularyzuje on nową dyscyplinę sportu, umożliwiając wszystkim jej entuzjastom rywalizację i rozgrywanie meczów z szerokim gronem potencjalnych rywali, co stwarza szansę do podnoszenia swoich umiejętności. Jest to projekt otwarty, dostępny dla wszystkich chętnych, którzy zdecydują się na udział w turniejach. (szczegóły w regulaminie poniżej)

Regulamin=> CrossmintonSTARS2019INFO

Kalendarz turniejów STARS w Polsce => TurniejeSTARS2019

Kalendarz turniejów ICO => Turnieje ICO

Ranking STARS Poland => Ranking

Crossminton-STARS Poland 2019

Crossminton-STARS Poland 2019 is a series of amateur tournaments in the crossminton Grand Prix , which include tournaments organized by Crossminton.pl and PACROSS, from January to December 2019, in various places in Poland. It promotes a new sport, allowing all its enthusiasts to compete and play with a wide range of potential rivals, which creates the opportunity to better their skills. This project is open, available to all applicants who wish to participate. (details in the regulations below)

Regulations=> CrossmintonSTARS2019INFOang 

Tournaments in Poland => STARRtournaments2019

ICO tournaments  => ICO tournaments