Crossminton-STARS

 

      crossmintonstars2017plakat  crossmintonstars2017plakatang

Crossminton-STARS Poland 2017

Crossminton-STARS Poland 2017  to amatorski cykl turniejów Grand Prix w crossmintonie, który obejmuje turnieje organizowane lub koordynowane przez firmę Libo Koncept, właściciela portalu Crossminton.pl, przy współpracy z Polską Akademią Crossmintona (PACROSS), od stycznia do grudnia 2017 roku,  w różnych miejscach w Polsce.  Popularyzuje on nową dyscyplinę sportu, umożliwiając wszystkim jej entuzjastom rywalizację i rozgrywanie meczów z szerokim gronem potencjalnych rywali, co stwarza szansę do podnoszenia swoich umiejętności. Jest to projekt otwarty, dostępny dla wszystkich chętnych, którzy zdecydują się na udział w turniejach, akceptując poniższy regulamin.

Regulamin=>crossminton-stars-2017info

Kalendarz turniejów w Polsce => Kalendarz-STARS-2017

Kalendarz turniejów ICO => Turnieje ICO

Crossminton-STARS Poland 2017

Crossminton-STARS Poland 2017 is a series of amateur tournaments in the crossminton Grand Prix , which include tournaments organized by Crossminton.pl and PACROSS, from January to December 2017, in various places in Poland. It promotes a new sport, allowing all its enthusiasts to compete and play with a wide range of potential rivals, which creates the opportunity to better their skills. This project is open, available to all applicants who wish to participate. More=>

Tournaments in Poland => Calendar-STARS-2017

ICO tournaments  => ICO tournaments